Bảo hành

FTV ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH LINH HOẠT

  • Dùng thiết bị mới đổi ngay trong 1 tháng kể từ khi kích hoạt.
  • Dùng thiết bị bảo hành đã đươc cung cấp tới Đại lý để thực hiện bảo hành ngay và miễn phí thiết bị trong vòng từ tháng thứ 2-12 kể từ khi lắp đặt.
  • Trong trường hợp không đủ điều kiện bảo hành miễn phí (quá 12 tháng kể từ khi lắp hoặc cháy nổ, ngấm nước..), đổi đầu thu với chi phí 300.000 đồng.